EDUCAŢIA NE UNEŞTE

Astăzi, 16.05.2019, la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Dej, a avut loc dezbaterea viziunii Ministerului Educației Naționale, ”Educația ne unește”.  Atmosfera plăcută, colegială, constructivă și aplicată a dus la evidențierea punctelor tari și a limitelor acestei viziuni. Ne-am bucurat de opiniile pertinente și generatoare de idei ale membrilor Consiliului de Administrație și ale părinților invitați.