Dotari

Şcoala funcţionează în trei localuri, amplasate pe două străzi diferite la o distanţă de 300 de metri.

Două din aceste clădiri sunt vechi de peste 100 de ani. Sălile de clasă sunt încăpătoare, bine luminate natural şi artificial. A treia clădire este un local nou, dat în folosinţa în 15 septembrie 1998. Clădirea conţine 16 săli de clasă, trei laboratoare, sală de sport. Dotarea este perfectă, cu mobilier modern.

Activităţile şcolare se desfăşoară în săli de clasă, cabinete, laboratoare de chimie şi fizică. Aceste săli sunt dotate cu mobilier şcolar adecvat activităţilor şcolare, cu materiale didactice suficiente, necesare procesului instructiv-educativ.

Şcoala dispune de două laboratoare de informatică dotate cu 16 calculatoare conectate la Internet. Aici elevii vin foarte interesaţi în a-şi forma abilităţi şi deprinderi de operare pe calculator.

Şcoala deţine o bibliotecă cu 10285 volume. Elevii au posibilitatea să împrumute cărţi pentru aprofundarea cunoştinţelor învăţate la toate disciplinele. Numărul cititorilor şi al cărţilor citite este foarte mare.

De asemenea în şcoala noastră există şi o bibliotecă în limba franceză cu 2000 volume.

Activităţile sportive se desfăşoară în curtea şcolii şi în sala de sport. Şcoala dispune de o sală festivă cu 200 locuri, care este şi expoziţie cu ocazia diferitelor evenimente aniversare sau culturale.

Şcoala fiind apreciată de Inspectoratul Şcolar şi de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării, pentru rezultatele obţinute, la propunerea conducerii acestuia i s-a atribuit din 15 septembrie 1998 numele de ,,Mihai Eminescu”.          

Şcoala noastră este singura unitate de învăţământ din Dej şi zona Dej înfrăţită cu o şcoală din Franţa, din localitatea Trith Saint Legere, cu care face schimburi anuale de elevi.