ISTORICUL SCOLII

       Dupã Marea Unire din1918 s-a înfiinţat şcoala noastrã ca şi gimnaziu de fete, printr-o hotãrâre luatã de Consiliul Dirigent. A funcţionat sub aceastã formã de învãţãmânt pânã în 1940 când a fost desfiinţatã de administraţia maghiarã. Din 1946 s-a înfiinţat din nou şi a funcţionat ca liceu de fete pânã în 1959, când are loc mixtarea liceelor, fiind trecutã în subordinea Liceului ,,Andrei Mureşanu”, pânã în anul 1965.

        Din anul 1965 şi pânã în prezent funcţioneazã ca şcoalã cu clasele I-VIII de sine stãtãtoare.


        În 1982 este desemnatã şcoalã coordonatoare, iar din 1993 şcoalã ordonatoare de credite.

În luna decembrie a anului 1998 a primit titlul de şcoalã reprezentativã, titlu pe care îl pãstreazã şi în prezent.

      De la înfiinţare şi pãnã astãzi, rezultatele muncii cadrelor didactice şi ale elevilor au fost remarcate de cãtre autoritãţile ierarhice din domeniul învãţãmântului şi de populaţia din zonã care au preferat-o, situându-se pe un loc de frunte între şcolile din localitate şi din zonã.

        Absolvenţii şcolii au reuşit an de an în proporţie de aproape 100% la şcolile spre care s-au îndreptat: licee sau şcoli de arte şi meserii. O parte din elevi au participat la olimpiadele şcolare, faza judeţeanã şi naţionalã de unde s-au întors cu premii şi menţiuni.

        Azi şcoala noastrã asigurã pregãtirea tinerei generaţii pentru o integrare intelectual-culturalã, moral-cetãţenească în trei corpuri de clãdiri, cu sãli de clasã, curte, laboratoare de informaticã, fizicã, chimie şi biologie bine dotate.

        Elevii vin cu bucurie şi cu speranţã la noi la şcoalã convinşi cã vor întâlni un colectiv de profesori experimentaţi şi entuziaşti al cãrui obiectiv major îl constituie elevul - viitor cetãţean capabil de a se integra în societate.

https://youtu.be/2FFyuos9xO0

https://youtu.be/GboEh-08qNE

https://we.tl/t-t6IVWup6lk

https://we.tl/t-JO2wvy2Us6