Misiunea/ viziunea scolii

MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU”, DEJ


“MÂINE VEI FI MAI BUN DECÂT AZI”

    Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” este o şcoală deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi comportamente care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială pe plan local, naţional sau european prin:

- creşterea continuă a calităţii actului didactic şi alinierea acestuia la cerinţele europene;

- asigurarea „valorii adăugate” a elevului prin misiune comună, accent pe învăţare şi climat favorabil învăţării;

- dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să promoveze satisfacţia de a fi membru activ al Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”;

- recunoaşterea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” la nivel local şi regional ca un lider autentic în educaţie, cultură, cunoaştere;

- dezvoltare imaginii de instituţie în slujba comunităţii, a familiilor elevilor prin menţinerea şi diversificare parteneriatelor şi a proiectelor la nivel local, naţional, internaţional în funcţie de nevoile identificate.

VIZIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU”, DEJ

“O ŞCOALĂ DESCHISĂ SPRE EDUCAŢIA EUROPEANĂ, EDUCAŢIA, UN DREPT AL TUTUROR”

  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” este o şcoală în slujba comunităţii având capacitatea de-a funcţiona eficient şi echitabil pentru a asigura progresul tuturor elevilor săi şi pentru a dezvolta un sistem educaţional bazat pe valori şi competenţe, pentru intergrarea viitorilor specialişti în spaţiul european.